“ให้เด็กปลอดภัย”

“ให้เด็กปลอดภัย”
ช่วงสถานการณ์ไวรัส COVID 19 นี้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) นำหน้ากากผ้าสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เจลล้างมือ และบอร์ดความรู้เกี่ยวกับโควิด19 โดยมีแกนนำเด็กและผู้ปกครองเป็นตัวเเทนในการแจกให้กับชุมชนสะพานปลา จ.สมุทรปราการ😊❤️❤️❤️

#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#นักสื่อสารสุขภาวะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
#เพื่อการอยู่ร่วมกัน