39ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

“เปลี่ยนวันพิเศษของคุณ ให้เป็นรอยยิ้มที่สดใสของเด็กๆ ”

วันเกิดปีนี้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอชวนทุกคนร่วมแบ่งปัน บริจาค 39 บาท เพื่อประโยชน์สุขของเด็กๆ
39 ปี ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก รอบด้านในทุกภูมิภาค แต่ละปีมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือพัฒนาเด็กกว่า 30,000 คน
สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อโอกาสในการพัฒนาชีวิตของเด็กได้ที่ บริจาคผ่าน
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 021-0-02168-3
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
(ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้)
——————————–
และส่งหลักฐานการโอนพร้อมที่อยู่ในการออกใบเสร็จมาที่
Facebook เพจ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
Line ID : FCD.
ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กยินดีเป็นอย่างยิ่งในการจัดส่งใบเสร็จให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านหรือช่วยแชร์ก็ช่วยได้
การบริจาคเล็กๆน้อยๆของคุณสามารถสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้กับเด็กๆ

“เปลี่ยนวันพิเศษของคุณ ให้เป็นรอยยิ้มที่สดใสของเด็กๆ ”
วันเกิดปีนี้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอชวนทุกคนร่วมแบ่งปัน บริจาค 39 บาท เพื่อประโยชน์สุขของเด็กๆ

บริจาคเล็กๆน้อยๆของคุณสามารถสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้กับเด็กๆ

#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก #39ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก