“40 ปี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก” โดย ครูนรมล นึกชอบ ครูจากโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)

40 ปี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

 

ครูนรมล นึกชอบ ครูจากโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)

 

                                มพด.ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ.2525 มาจนถึงวันที่ก็ครบ 40 ปีแล้ว ตลอดเส้นทางการทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก จนก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นการช่วยเหลือเด็กทางสังคมมากมาย มีผู้คนมากมายที่ร่วมช่วยงานพัฒนาเด็ก สนับสนุน ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอนำเสนอ 40 ปี 40 เรื่องเล่า เพื่อการพัฒนาเด็ก
เรื่องราวดีๆจากผู้ที่รู้จักมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก”

เรื่องเล่าที่ 8 โดย ครูนรมล นึกชอบ ครูจากโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) จ. ศรีสะเกษ เครือข่ายดีจังอีสานตุ้มโฮม เล่าถึงมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กว่า…

           ” รู้จักมพด.จาก โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบองค์รวม Friday is a Fly Day สู่เมืองคง 4.0 ปีการศึกษา 2562 การได้เข้ามาทำร่วมกับมพด. มีความสุข สบายใจ ไม่กดดัน เปลี่ยนแปลงภายในตัวเอง มุมมองการทำงานเป็นเรื่องบวกมากขึ้น การทำงานทางมพด.ให้อิสระในการออกแบบในกระบวนการจัดการเรียนรู้ แต่ก็เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือเวลาที่มีปัญหาในเรื่องการทำงาน มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน มีเวทีมีพื้นที่ให้เด็กแสดงออก นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข รู้เท่าทัน ให้เด็กเป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง”#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#40ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#เพื่อปรโยชน์สุขของเด็ก

 

ร่วมสนับสนุนการทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กได้ที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
++ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-43499-5
++ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
หรือช่วยแชร์โพสนี้
 ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เลขที่ 179 หมู่ 6
ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
E-mail : iamchild2004@yahoo.com
ID Line : fcd.
มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้