40 ปี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก โดย คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์

31 มีนาคมของทุกปี ก็เหมือนเป็นวันเกิดของ มพด.ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ.2525 มาจนถึงวันที่ก็ครบ 40 ปีแล้ว ตลอดเส้นทางการทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก จนก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นการช่วยเหลือเด็กทางสังคมมากมาย มีผู้คนมากมายที่ร่วมช่วยงานพัฒนาเด็ก สนับสนุน ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอนำเสนอ”40ปี40เรื่องเล่า เพื่อการพัฒนาเด็ก “เรื่องราวดีๆจากผู้ที่รู้จักมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 

เรื่องเล่าแรกโดย คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ อดีตผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เล่าถึงมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กว่า

” เป็นจุดก่อกำเนิดอุดมคติความคิดเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กเยาวชนรอบด้าน เสริมสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สานต่องานเด็กเยาวชน มีส่วนร่วมสร้างอนาคตของตนเอง อนาคตของสังคม”

 

#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

#40ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

#เพื่อปรโยชน์สุขของเด็ก

ร่วมสนับสนุนการทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กได้ที่

ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

++ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน บัญชีออมทรัพย์

เลขที่ 047-2-43499-5

++ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์

เลขที่ 021-0-02168-3

หรือช่วยแชร์โพสนี้

ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เลขที่ 179 หมู่ 6

ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112

E-mail : iamchild2004@yahoo.com

ID Line : fcd.

มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง

ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้