40 ปี 40 เรื่องเล่า เพื่อการพัฒนาเด็ก โดย คุณมาลัยวรรณ พวงวิเชียร หรือ ครูต่าย คุณครูโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน

40 ปี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

( คุณมาลัยวรรณ พวงวิเชียร หรือ ครูต่าย )

 

                         มพด.ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ.2525 มาจนถึงวันที่ครบ 40 ปีแล้ว ตลอดเส้นทางการทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก จนก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นการช่วยเหลือเด็กทางสังคมมากมาย มีผู้คนมากมายที่ร่วมช่วยงานพัฒนาเด็ก สนับสนุน ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอนำเสนอ 40 ปี 40 เรื่องเล่า เพื่อการพัฒนาเด็ก
เรื่องราวดีๆจากผู้ที่รู้จักมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก”
เรื่องเล่าที่ 15 โดย คุณมาลัยวรรณ พวงวิเชียร หรือ ครูต่าย คุณครูโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน เล่าถึงมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กว่า…

                          “รู้จักและร่วมโครงการจากการแนะนำของเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเมื่อปี2559
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้เด็กๆอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันกับที่โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาทำและมุ่งหวังให้เด็กๆมีความสุขปลอดภัย เมื่อมาอยู่ในโรงเรียนเเห่งนี้ สร้างสรรค์ประสบการณ์และสิ่งดีๆให้แก่เด็กๆ และส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้พัฒนาเด็กในทุกๆด้านต่อไป”


#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#40ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#เพื่อปรโยชน์สุขของเด็ก

ร่วมสนับสนุนการทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กได้ที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
++ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-43499-5
++ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
หรือช่วยแชร์โพสนี้
 ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เลขที่ 179 หมู่ 6
ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
E-mail : iamchild2004@yahoo.com
ID Line : fcd.
มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้