40 ปี 40 เรื่องเล่า เพื่อการพัฒนาเด็ก โดย คุณวีระพงศ์ ทวีศักดิ์

40 ปี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

 

คุณวีระพงศ์ ทวีศักดิ์ (อาจารย์วี)

 

               มพด.ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ.2525 มาจนถึงปี 2565 วันที่ครบ 40 ปีแล้ว ตลอดเส้นทางการทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก จนก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นการช่วยเหลือเด็กทางสังคมมากมาย มีผู้คนมากมายที่ร่วมช่วยงานพัฒนาเด็ก สนับสนุน ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอนำเสนอ“40 ปี 40 เรื่องเล่า เพื่อการพัฒนาเด็ก
“เรื่องราวดีๆจากผู้ที่รู้จักมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก”

เรื่องเล่าที่20 โดย คุณวีระพงศ์ ทวีศักดิ์ (อาจารย์วี) วิทยากรและนักสร้างแรงบันดาลใจ เล่าถึงมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กว่า…

                “ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ “เพาะเมล็ดพันธุ์ด้วยหัวใจ” ในปี พ.ศ. 2554 เป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ในการเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการพัฒนาในใจเด็กๆ สุขใจและภูมิใจ ที่ได้เฝัาดูการเจริญเติบโตงอกงามของเมล็ดพันธุ์เหล่านั้น

จากเด็กน้อยที่ร่วมโครงการในอดีต เติบโตพัฒนาเป็นผู้นำเยาวชนในทัองถิ่น เป็นกระบวนกรที่มากด้วยทักษะ ประสบการณ์

และความเสียสละ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ยึดมั่นในเป้าหมาย ทำงานด้วยความจริงจัง

และจริงใจเช่นที่ผ่านมาตลอด 40 ปี “

ขอบคุณทุกๆเรื่องเล่าเพื่อการพัฒนาเด็ก

#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#40ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก

ร่วมสนับสนุนการทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กได้ที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
++ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-43499-5
++ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
หรือช่วยแชร์โพสนี้
ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เลขที่ 179 หมู่ 6
ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
E-mail : iamchild2004@yahoo.com
ID Line : fcd.
มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้