40 ปี 40 เรื่องเล่า เพื่อการพัฒนาเด็ก โดย ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ

40 ปี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

 

( ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ )

 

               มพด.ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ.2525 มาจนถึงวันที่ก็ครบ 40 ปีแล้ว ตลอดเส้นทางการทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก จนก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นการช่วยเหลือเด็กทางสังคมมากมาย มีผู้คนมากมายที่ร่วมช่วยงานพัฒนาเด็ก สนับสนุน ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอนำเสนอ“40 ปี 40 เรื่องเล่า เพื่อการพัฒนาเด็ก

“เรื่องราวดีๆจากผู้ที่รู้จักมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก”
เรื่องเล่าที่21 โดย ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ เล่าถึงมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กว่า…

               “ได้ร่วมกิจกรรมวาดภาพกำแพงหัวลำโพง ในงานรองเมืองเรืองยิ้ม ตอนกำแพงหัวลำโพงเรืองยิ้ม 2557 ประทับใจที่

ได้สร้างกิจกรรมให้ชาวชุมชนและอาสาสมัครได้มีส่วนร่วม และภาพวาดได้สร้างสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ส่งผลดีต่อสุขภาวะและ

เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีหลายๆด้านของชุมชน และอยากเห็นเด็กๆมีความสุข มีการศึกษาและมีอนาคตที่ดี”

 

#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#40ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#เพื่อปรโยชน์สุขของเด็ก

ร่วมสนับสนุนการทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กได้ที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
++ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-43499-5
++ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
หรือช่วยแชร์โพสนี้
ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เลขที่ 179 หมู่ 6
ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
E-mail : iamchild2016@gmail.com
ID Line : fcd.
มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้