40 ปี 40 เรื่องเล่า เพื่อการพัฒนาเด็ก โดย คุณ สุนีย์ สารมิตร

40 ปี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

 

( คุณ สุนีย์ สารมิตร )

 

                มพด.ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ.2525 มาจนถึงวันที่ก็ครบ 40 ปีแล้ว ตลอดเส้นทางการทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก จนก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นการช่วยเหลือเด็กทางสังคมมากมาย มีผู้คนมากมายที่ร่วมช่วยงานพัฒนาเด็ก สนับสนุน ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอนำเสนอ “40 ปี 40 เรื่องเล่า เพื่อการพัฒนาเด็ก
“เรื่องราวดีๆจากผู้ที่รู้จักมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก”

เรื่องเล่าที่23 โดย คุณ สุนีย์ สารมิตร เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
เล่าถึงมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กว่า…

           “ จากเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ มพด.สนับสนุน มพด.ให้ความรู้ ให้แนวคิด ให้ทักษะในการทำงาน จนถึงวันนี้เป็นเวลา 23 ปี ที่เข้ามาอยู่ในครอบครัว มพด. มีความสุขกับการทำงานเพื่อเด็ก เพื่อสังคมส่วนรวม มพด.เป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กอย่างแท้จริง เพราะเชื่อว่าคนทุกคนมีความรู้ มีศักยภาพในแบบของตัวเอง ช่วยกันคนละเล็ก คนละน้อย สังคมของเราก็จะน่าอยู่มากขึ้น เด็กมีความสุข มีพัฒนาการตามวัย มีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุน ให้เด็กได้เติบโตในแบบของตัวเอง “

 

ขอบคุณทุกเรื่องราวดีๆเพื่อการพัฒนาเด็ก

#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก.
#40ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#เพื่อปรโยชน์สุขของเด็ก

ร่วมสนับสนุนการทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กได้ที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
++ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-43499-5
++ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
หรือช่วยแชร์โพสนี้
ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เลขที่ 179 หมู่ 6
ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
E-mail : iamchild2016@gmail.com
ID Line : fcd.
มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้