40 ปี 40 เรื่องเล่า เพื่อการพัฒนาเด็ก โดย คุณทัตติยา ลิขิตวงษ์ ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

40 ปี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

                 มพด.ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ.2525 มาจนถึงวันที่ก็ครบ 40 ปีแล้ว ตลอดเส้นทางการทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก จนก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นการช่วยเหลือเด็กทางสังคมมากมาย มีผู้คนมากมายที่ร่วมช่วยงานพัฒนาเด็ก สนับสนุน ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา

( คุณทัตติยา ลิขิตวงษ์ )

 

                         
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอนำเสนอ40 ปี 40 เรื่องเล่า เพื่อการพัฒนาเด็ก
เรื่องราวดีๆจากผู้ที่รู้จักมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก”

เรื่องเล่าที่หก โดย คุณทัตติยา ลิขิตวงษ์ ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เล่าถึงมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กว่า…


                “การเดินทางเพื่อประโยชน์สุขของเด็ก เกือบ 22 ปี ที่เข้ามาใช้ชีวิตทำงานที่มพด. ได้เรียนรู้การทำงานหลายอย่าง ตั้งแต่เริ่มคิด ปฏิบัติ ลงมือทำ และเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก เริ่มจากการเข้ามาทำงานแรงงานเด็ก ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแรงงานเด็กที่เราเข้าไปคุ้มครองช่วยเหลือ จากสภาพเลวร้ายที่เด็กไม่ควรได้รับ ทั้งทุบตีทำร้าย ล่วงละเมิด เอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง หรือแม้กระทั่งพ่อแม่ของเด็กเอง บางคนต้องพิการจากการทำงาน มพด.เองเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาของเด็กๆ เราได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆหลายคนอีกครั้งที่ได้รับการช่วยเหลือ มีชีวิตรอดปลอดภัย มีทักษะอาชีพพอจะดูแลตัวเอง รู้สึกว่างานที่ลงมือทำเพื่อเด็กๆ เป็นงานที่บางครั้งมีความเสี่ยงจากนายจ้างที่ขู่ทำร้าย เสี่ยงอันตรายจากการลงพื้นที่มีทั้งเสียน้ำตาและผิดหวัง แต่เราไม่สามารถยอมแพ้เพราะมีความหวังและชีวิตของเด็กรออยู่ เรามีทีมมพด.ที่ให้กำลังใจกัน สนับสนุนและหนุนเสริมกัน จนทำให้หลายงานประสบความสำเร็จ รู้สึกมีพลัง รู้สึกว่าชีวิตคุ้มค่าที่ได้เห็นเด็กๆมีชีวิตที่ดีขึ้น มันคือความสุข มพด.พาชีวิตเราลงไปทุกพื้นที่ตั้งแต่ชุมชน หมู่บ้านในดินแดนห่างไกลทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ไปจนถึงการเดินทางไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่ผลักดันนโยบายกับผู้มีอำนาจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยทุกครั้งที่เราเดินทางไปเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังและพลังที่จะทำงานเพื่อการคุ้มครองและพัฒนาเด็กในสภาวะยากลำบากให้มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากการเดินทางไปทุกที่แล้ว มพด.ยังทำให้เราได้ทำงานกับผู้คนที่หลากหลายทั้งการสร้างแกนนำและอาสาสมัคร คุณครู ผู้นำชุมชนการทำงานกับเพื่อนๆพี่ๆหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการทำงานกับผู้กำหนดกฎหมายนโยบายทุกๆระดับ ที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเด็ก ถึงแม้จะไม่ราบรื่นในทุกงาน แต่เรายังคงยึดมั่นการทำงานเชิงบวก สร้างสรรค์ เป็นการเดินทางเพื่อประโยชน์สุขของเด็กจริงๆ”#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#40ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#เพื่อปรโยชน์สุขของเด็ก

 

ร่วมสนับสนุนการทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กได้ที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
++ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-43499-5
++ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
หรือช่วยแชร์โพสนี้
 ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เลขที่ 179 หมู่ 6
ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
E-mail : iamchild2004@yahoo.com
ID Line : fcd.
มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้