40 ปี 40 เรื่องเล่า เพื่อการพัฒนาเด็ก โดย คุณอารียา เเพ่งกลิ่น นักศึกษาฝึกงาน ศูนย์พัฒนาเด็กดวงเเข

40 ปี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

 

 

                        มพด.ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ.2525 มาจนถึงวันที่ก็ครบ 40 ปีแล้ว ตลอดเส้นทางการทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก จนก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นการช่วยเหลือเด็กทางสังคมมากมาย มีผู้คนมากมายที่ร่วมช่วยงานพัฒนาเด็ก สนับสนุน ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอนำเสนอ40 ปี 40 เรื่องเล่า เพื่อการพัฒนาเด็ก

เรื่องราวดีๆจากผู้ที่รู้จักมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก”


เรื่องเล่าที่9 โดย คุณอารียา เเพ่งกลิ่น นักศึกษาฝึกงาน ศูนย์พัฒนาเด็กดวงเเข มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ปี 2560 ปัจจุบันทำงานเป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เล่าถึงมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กว่า…

 

“รู้จักมพด จากการเป็นนักศึกษาฝึกงานที ปี 2560 ประทับใจพี่ๆเเละการทำงานของมพด ทุกพื้นที่ ทุกกลุ่มงาน ทุกคนเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่ ทำกิจกรรมกับเด็กๆและครอบครัว ใส่ใจการสร้างพื้นที่การเล่นให้เด็กเล็ก เด็กวัยรุ่น สร้างพื้นที่ปลอดภัย สร้างพื้นที่ในการค้นหาตัวตน พัฒนาตนเอง ค้นพบศักยภาพให้กับเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้รับโอกาสท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบาก แต่ มพด. ยังคงเป็นองค์กรมูลนิธิที่ยังคงยึดมั่นในการทำสิ่งดีเพื่อชุมชนและสังคม ด้วยหัวใจแห่งความรักและการให้ ขอให้สร้างแรงบันดาลใจ แรงขับเคลื่อน แรงผลักดัน แรงกระเพื่อม เพื่อประโยชน์สุขของน้องๆ ในพื้นที่ มพด. ต่อไปค่ะ ”

#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#40ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#เพื่อปรโยชน์สุขของเด็ก

ร่วมสนับสนุนการทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กได้ที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
++ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-43499-5
++ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
หรือช่วยแชร์โพสนี้
 ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เลขที่ 179 หมู่ 6
ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
E-mail : iamchild2004@yahoo.com
ID Line : fcd.
มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้