40 ปี 40 เรื่องเล่า เพื่อการพัฒนาเด็ก โดย คุณประสพสุข โบราณมูล

40 ปี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

 

 

                         มพด.ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ.2525 มาจนถึงวันที่ก็ครบ 40 ปีแล้ว ตลอดเส้นทางการทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก จนก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นการช่วยเหลือเด็กทางสังคมมากมาย มีผู้คนมากมายที่ร่วมช่วยงานพัฒนาเด็ก สนับสนุน ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอนำเสนอ40 ปี 40 เรื่องเล่า เพื่อการพัฒนาเด็ก

เรื่องราวดีๆจากผู้ที่รู้จักมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก”
เรื่องเล่าที่ 11 โดย คุณประสพสุข โบราณมูล มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ปี 2544-2562) เล่าถึงมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กว่า…

ตลอด19ปี ของการเป็นจนท.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) 2544-2562 มพด.ปลูกฉันให้มีเป้าหมายชีวิตกับการทำงานเพื่อเด็กและสังคม และบ่มเพาะอุดมการณ์เพื่อการทำงานพัฒนาเด็กอย่างยั่งยืนตลอดมา

ฉันมีโอกาสได้ทำงานตั้งแต่เริ่มอาสาสมัคร จนถึงผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและคุ้มครองเด็ก อบอุ่นและผูกพันธ์มากกับครอบครัวมพด.

          ฉันโชคดีที่ได้เริ่มต้นทำงานกับกลุ่มเด็กและชุมชนที่มีปัญหาซับซ้อนมาก และกลุ่มที่เข้าไม่ถึงโอกาส กลุ่มยากลำบาก ฉันจึงเติบโตจากอุดมการณ์พลังบวกภายใต้การทำงานเพื่อประโยชน์สุขของเด็ก เราเชื่อมั่นเสมอว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพ เด็กทุกคนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้

การทำงานในทุกช่วงเวลาทุกช่วงสถานการณ์จึงเกาะติดพื้นที่ต่อเนื่อง ไม่ทิ้งเด็กกลางทาง พยายามสร้างผู้ใหญ่ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก เพื่อสร้างสังคมที่เป็นสุขเพื่อเด็ก ลดอคติ ลดความเหลื่อมล้ำ

รูปแบบการทำงานจึงมีในทุกระดับ ทุกประเด็นตามสถานการณ์ เพื่อให้กลุ่มเด็กเยาวชนมีพัฒนาการรอบด้าน มีความสุขตามวิถี มีปัญญา และลุกขึ้นเป็นพลังชุมชนและสังคมได้ “#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#40ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#เพื่อปรโยชน์สุขของเด็ก

ร่วมสนับสนุนการทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กได้ที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
++ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-43499-5
++ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
หรือช่วยแชร์โพสนี้
 ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เลขที่ 179 หมู่ 6
ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
E-mail : iamchild2004@yahoo.com
ID Line : fcd.
มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้