40 ปี 40 เรื่องเล่า เพื่อการพัฒนาเด็ก โดย คุณวรเชษฐ เขียวจันทร์ สำนักพิมพ์ ปิ่นโต พับลิชชิ่ง

40 ปี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

 

                        มพด.ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ.2525 มาจนถึงวันที่ก็ครบ 40 ปีแล้ว ตลอดเส้นทางการทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก จนก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นการช่วยเหลือเด็กทางสังคมมากมาย มีผู้คนมากมายที่ร่วมช่วยงานพัฒนาเด็ก สนับสนุน ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอนำเสนอ”40 ปี 40 เรื่องเล่า เพื่อการพัฒนาเด็ก
เรื่องราวดีๆจากผู้ที่รู้จักมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก”


    เรื่องเล่าที่ 12 โดย คุณวรเชษฐ เขียวจันทร์ สำนักพิมพ์ ปิ่นโต พับลิชชิ่ง เล่าถึงมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กว่า…

             ” ปี 2547 ผมรู้จักกับ มพด.ตั้งแต่เป็นเครือข่ายการทำงานในประเด็นต่อการใช้แรงงานเด็ก ต่อต้านการค้ามนุษย์ ในขณะนั้นผมเป็นเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนที่ขับเคลื่อนในประเด็นนี้ ปี 2552 ผมได้มีโอกาสทำงานรับใช้ มพด.อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งการร่วมเป็นวิทยากร ถอดบทเรียน เขียนหนังสือบทเรียนการทำงาน และที่สำคัญได้มีโอกาสพัฒนาประเด็นการทำงานใหม่ๆร่วมกัน เช่น การทำวิจัยเรื่องการใช้แรงงานเด็กในพื้นที่สมุทรปราการกับการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ หรือการเข้าร่วมกิจกรรม มดกู้โลก กับทางช่องไทยพีบีเอส และหลังจากนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมของ มพด.เสมอมา

               ผมได้ทำงานกับ มพด.และเข้าร่วมกิจกรรมของ มพด.หลากหลาย ผมรู้สึกประทับใจอย่างมากต่อความจริงจัง ทุ่มเท ของคนในองค์กร ผมสัมผัสได้ว่าเงินทุกบาทที่ได้รับบริจาคมาจากทุกช่องทาง ทางทีมงานใช้จ่ายอย่างประหยัดและรู้คุณต่อเงินบริจาคเหล่านั้น ส่วนเด็กที่ผมได้ไปทำงานร่วมด้วยเช่นเด็กที่สะพานปลา เด็กๆที่สมุทรปราการ เด็กทำงานก่อสร้าง เด็กขอทาน เด็กที่เข้าไม่ถึงระบบกา%LS����