40 ปี 40 เรื่องเล่า เพื่อการพัฒนาเด็ก โดย คุณเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

“40ปี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก”


31 มีนาคมของทุกปี ก็เหมือนเป็นวันเกิดของ มพด.ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ.2525 มาจนถึงวันที่ก็ครบ 40 ปีแล้ว

ตลอดเส้นทางการทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก จนก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นการช่วยเหลือเด็กทางสังคมมากมาย มีผู้คนมากมายที่ร่วมช่วยงานพัฒนาเด็ก สนับสนุน ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอนำเสนอ“40 ปี 40 เรื่องเล่า เพื่อการพัฒนาเด็กเรื่องราวดีๆจากผู้ที่รู้จักมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก”

เรื่องเล่าโดย คุณเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เล่าถึงมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กว่า
ตลอดระยะเวลาการเดินทางปีที่ 40 ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก “เพิ่มพลังครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายครู แสวงหาทางสู้วิกฤติเศรษฐกิจ การทำงานเชิงลึกในชุมชน ศึกษารูปแบบการเสริมพลังครอบครัวและชุมชนเพื่อให้มีบทบาทป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องโภชนาการและพัฒนาการของเด็ก รวมถึงการรวมเครือข่ายครูเพื่อให้เกิดพลังในการช่วยเหลือเด็ก ”

#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#40ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#เพื่อปรโยชน์สุขของเด็ก

ร่วมสนับสนุนการทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กได้ที่
🚩ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
++ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-43499-5
++ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
📣หรือช่วยแชร์โพสนี้
🚩 ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เลขที่ 179 หมู่ 6
ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
📧E-mail : iamchild2004@yahoo.com
📲ID Line : fcd.
✨✨มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้✨