5 หลักมั่นใจ ปลอดภัยเชื้อโคโรน่า

5 หลักมั่นใจปลอดภัยเชิื้อดคโรน่า
5 หลักมั่นใจปลอดภัยโคดรน่า

?ช่วนนี้มาเตรียมควมพร้อมให้เด็กๆปลอดภัยจากไวรัสโคโรน่าก่อนออกจากบ้าน ด้วยหลักง่ายๆโดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

??โคโรน่า คือเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชื้อ รวมไปถึงโรคปอดอักเสบรุนแรง สามารถติดต่อได้ผ่าน “คนสู่คน” ผ่านการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ ยังสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทาง เยื่อบุทางเดินหายใจ ตา จมูก ปาก ถ้าอากาศโดยรอบมีเชื้อไวรัสโคโรน่าลอยอยู่
ดังนั้นเราจะปกป้องเด็กให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปด้วกัน
?ควรให้เด็กสวมใส่หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก??