บริจาคผ่านการโอนเงิน

ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว
ประเภทบัญชีออมทัพย์
เลขที่บัญชี   021-0-02168-3

ธนาคารกรุงเทพ สาขาพระปิ่นเกล้า
ประเภทบัญชีสะสมททรัพย์
เลขที่บัญชี   162-0-23632-1

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน
ประเภทบัญชีออมทัพย์
เลขที่บัญชี   047-2-61241-7

ธนาคารออมสิน สาขาราชดำเนิน
ประเภทบัญชีเผื่อเรียก
เลขที่บัญชี   05-002379147-3

ธนาคารทหารไทย สาขาอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 082-2-96365-8

ส่งหลักฐานการชำระเงินเพื่อออกใบเสร็จสำหรับนำไปลดหย่อนภาษี

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษี จากกระทรวงการคลัง ลำดับที่ 179
หากคุณบริจาคช่วยเหลือเด็ก คุณสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้