Happy Run for Child 2021 พี่วิ่งน้องอิ่ม

ขอเชิญชวนกิจกรรมดีๆ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)ขอชวนคุณมามอบสิ่งที่ดีให้กับตัวเองและยังได้ช่วยเหลือเรื่องอาหารให้เด็กๆในพื้นที่ห่างไกลในการทำงานของมูลนิธิฯ
ร่วมสมัครวิ่ง Happy Run for Child 2021 พี่วิ่งน้องอิ่ม รายได้ช่วยเหลือเด็กๆ
ให้มีอาหารที่ดีครบมื้อ🏃‍♂️🏃🍉🍇🍣
Happy Run for Child เป็นกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ3จังหวัดชายแดนใต้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในคอนเซ็ปต์ พี่วิ่ง…น้องอิ่ม ซึ่งรายได้จากผู้สนับสนุนทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ห่างไกล ในด้านอาหาร โครงการอาหารทุกมื้อ พัฒนาแปลงเกษตรโรงเรียน ซึ่งอาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาเด็กให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
 เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564   
วันที่วิ่ง 14กุมภาพันธ์ – วันที่ 14 มีนาคม 2564
สถานที่วิ่ง……Virtual Run วิ่งที่ไหนก็ได้ ระยะวิ่ง คือ 5km.  / 10km.  /20km. 

 สมัครได้ที่ https://race.thai.run/happyrunforchild21