ชุมชนรอบศูนย์ประสานงานเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทาบ้านแพะริมน้ำ

ชื่อพื้นที่เรียนรู้
ชุมชนรอบศูนย์ประสานงานเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา บ้านแพะริมน้ำ (ดอยบวบ)

เครือข่าย
มอส.

รูปแบบพื้นที่เรียนรู้
ชุมชน

คำอธิบาย พื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ
พื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนพร้อมรับฟัง ดูและและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นพื้นที่เอื้อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตและส่งต่อเรื่องร่วมผ่านสื่อสร้างสรรค์ ในกรณีเด็กโตหรือเยาวชนจะเป็นกิจกรรมที่ให้พวกเขาออกแบบการเรียนรู้ตนเองเพื่อเข้าใจตัวตน ชุมชนและสังคม และหากเป็นเด็กจะเน้นที่การเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยผ่านการ “เล่นอิสระ” ที่คนในชุมชนร่วมกันสร้างขึ้น

ที่อยู่อีเมล
Ying.greennet@gmail.com

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ

ประเภทของกลุ่ม
พื้นที่เล่นอิสระ และการออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

กิจกรรมของท่าน สามารถเข้าร่วมเรียนรู้ได้ทั้งครอบครัว
สามารถเรียนรู้ได้ทั้งครอบครัว

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
3-12 ปี และ 13-19 ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
เลขที่ 19 หมู่ 11 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นางสาวพฤติพร จินา (0815308735)

จังหวัด
ลำพูน

พิกัด Lat/Long
9XC5+63 ตำบล ทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา ลำพูน

วิธีการเดินทาง
เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจาก กรุงเทพ-เชียงใหม่ ลงอำเภอแม่ทาหรือลงดอยติ ต่อรถสองแถวเหมาเข้าไป เดินทางโดยรถไฟลงอำเภอเมืองลำพูน เหมารถเข้าไป

วันเวลาทำการ
อยู่ในช่วงของการดำเนินงานภายใต้งบโครงการฯ

Facebook Page
เพจเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน้ำแม่ทา

Instagram

Line@ หรือ ID Line

Youtube

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
อยู่ในช่วงของการดำเนินงานภายใต้งบโครงการฯ

มาจากเครือข่ายไหน
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม