บ้านปากกลัด

ชื่อพื้นที่เรียนรู้
บ้านปากกลัด

เครือข่าย
มอส.

รูปแบบพื้นที่เรียนรู้
ชุมชน

คำอธิบาย พื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ
พื้นที่ปลอดภัยทั้งกายและใจเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาเติมเต็มทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขท่ามกลางความหลากหลาย โดยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน วิถีวัฒนธรรมและศิลปะแขนงมโนราห์

ที่อยู่อีเมล
Mobinkubpom@gmail.com

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ

ประเภทของกลุ่ม
ประวัตศาสตร์ วัฒนธรรม มโนราห์ และวิถีชีวิตชุมชน

กิจกรรมของท่าน สามารถเข้าร่วมเรียนรู้ได้ทั้งครอบครัว
สามารถเรียนรู้ได้ทั้งครอบครัว

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
3-12 ปี และ 13-19 ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
เลขที่ 102/8 หมู่ 10 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นายชานนท์ ปรีชาชาญ (0826939519)

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

พิกัด Lat/Long
H83F+8H ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ สุราษฎร์ธานี

วิธีการเดินทาง
เดินทางโดยเครื่องบินลงสนามบินสุราษฎร์ธารี แล้วต่อรถเช่ามาเลย

วันเวลาทำการ
อยู่ในช่วงของการดำเนินงานภายใต้งบโครงการฯ

Facebook Page
ศูนย์สืบสานมโนราห์ปักษ์ใต้ ศูนย์ฝึกที่ 1 บ้านปากลัด

Instagram

Line@ หรือ ID Line

Youtube

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
อยู่ในช่วงของการดำเนินงานภายใต้งบโครงการฯ

มาจากเครือข่ายไหน
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม