บ้านหนองเลาและบ้านธาตุภูซาง

ชื่อพื้นที่เรียนรู้
บ้านหนองเลาและบ้านธาตุภูซาง

เครือข่าย
มอส.

รูปแบบพื้นที่เรียนรู้
ชุมชน

คำอธิบาย พื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ
พื้นที่เล่นอิสระและเรียนรู้ทักษะชีวิตที่ช่วยให้เด็กเติบโตด้วยฐานทุนของชุมชนและความรู้สึกที่ยึดโยงกับบ้านเกิด ผ่านการเล่นอิสระและกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ตามสิ่งที่อยากเรียนรู้ เช่น ทำขนมและอาหาร วาดภาพด้วยสีธรรมชาติ เรียนรู้นิเวศรอบชุมชน

ที่อยู่อีเมล
Needsrored@hotmail.com

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ

ประเภทของกลุ่ม
พื้นที่เล่นอิสระ และการออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

กิจกรรมของท่าน สามารถเข้าร่วมเรียนรู้ได้ทั้งครอบครัว
วิถีชีวิตชุมชน กิจกรรมสร้างสรรค์ และเล่นอิสระ

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
3-12 ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
เลขที่ 18 หมู่ 8 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นายวรสถิตย์ บัวแดง (0910788042)

จังหวัด
พะเยา

พิกัด Lat/Long
J9R8+C6F ตำบล ภูซาง อำเภอ ภูซาง พะเยา 56110

วิธีการเดินทาง
เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจาก กรุงเทพฯ-เชียงคำ ลงที่เชียงคำ ต่อรถสองแถวสีฟ้าและสีแดง ไปลงที่บ้านหนองเรา

วันเวลาทำการ
อยู่ในช่วงของการดำเนินงานภายใต้งบโครงการฯ

Facebook Page
เพจละอ่อน Home

Instagram

Line@ หรือ ID Line

Youtube

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
อยู่ในช่วงของการดำเนินงานภายใต้งบโครงการฯ

มาจากเครือข่ายไหน
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม