บ้านห้วยขมิ้น

ชื่อพื้นที่เรียนรู้
บ้านห้วยขมิ้น

เครือข่าย
มอส.

รูปแบบพื้นที่เรียนรู้
ชุมชน

คำอธิบาย พื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ
พื้นที่เรียนรู้ที่มีเกษตรอินทรีย์เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ เป็นพื้นที่สร้างภูมิต้านทานสำหรับเด็กให้เติบโตอย่างมั่นคงและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สู่ชุมชนและสังคม ผ่านกิจกรรมการเพาะพันธุ์ถึงเก็บเกี่ยวพืชผัก และเรียนรู้แมลงในแปลงผัก

ที่อยู่อีเมล
Watwattana@gmail.com 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ

ประเภทของกลุ่ม
วิถีชีวิตชุมชน เน้นไปในด้านเกษตรอินทรีย์

กิจกรรมของท่าน สามารถเข้าร่วมเรียนรู้ได้ทั้งครอบครัว
สามารถเรียนรู้ได้ทั้งครอบครัว

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
3-12 ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
เลขที่ 174 หมู่ 17 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นายวัฒนา ทรงพรไพศาล (0828966752)

จังหวัด
เชียงใหม่

พิกัด Lat/Long
RG6J+VW3 ตำบล แม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270

วิธีการเดินทาง
เดินทางโดยเครื่องบิน ลงเชียงใหม่ เหมารถไปอำเภอแม่วาง ต่อรถสีเหลืองลงบ้านแม่แฮเหนือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้มารับ เดินทางโดยรถไฟ ลงที่สถานีเชียงใหม่ต่อรถสองแถวไปลงประตูเชียงใหม่ ตอ่รถสองแถวไปอำเภอแม่วางและต่อรถประจำทางไปลงบ้านแม่แฮเหนือติดต่อเจ้าหน้าที่ให้มารับ

วันเวลาทำการ
อยู่ในช่วงของการดำเนินงานภายใต้งบโครงการฯ

Facebook Page
เพจเกษตรบนภู

Instagram

Line@ หรือ ID Line

Youtube

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
อยู่ในช่วงของการดำเนินงานภายใต้งบโครงการฯ

มาจากเครือข่ายไหน
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม