โรงเรียนบ้านสอยดาว

ชื่อพื้นที่เรียนรู้
โรงเรียนบ้านสอยดาว

เครือข่าย
เล่นเปลี่ยนโลก

รูปแบบพื้นที่เรียนรู้
ศพด.

คำอธิบาย พื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ
เป็นพื้นที่เรียนรู้บมเพาะสำหรับเด็กอนุบาล โดยใช้การเล่นเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียนทั้งในห้องและกลางแจ้ง เป็นพื้นที่ในการเล่นอิสระ เพื่อให้เด็กเล่นตามความต้องการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ไม่มีการเข้าไปแทรกแซง ขัดจังหวะ และผู้ใหญ่ดูแลความปลอดภัยและสังเกตการ์อยู่ห่างๆ ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน ปลดปล่อย ผ่อนคลายเพลิดเพลิน โดยใช้ทฤษฎีลูสพาร์ทส สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้ ต่อเข้าด้วยกันได้ ถอดได้ เด็กสามารถเล่นได้หลายวิธี และออกแบบการเล่นอิสระในมุมต่างๆภายในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียได้อีกด้วย เช่น มุมน้ำทำให้เด็กได้ผ่อนคลาย การสำรวจและการเดินทางเกิดเสรีภาพในการสำรวจ การเล่นผจนภัย คือการให้เด็กได้แสวงหาสิ่งที่ไม่รู้ มุมมองจากที่สูงสามารถสำรวจภูมิทัศน์และแผนที่ได้ มุมวิทยาศาสตร์ทำให้เด็กสามารถคิด วิเคราะห์ข้อมูลได้ มุมแฟนตาซีเสริมสร้างจิตนาการให้เด็กๆได้เล่นบทบาทสมมุติ มุมศิลปะทำให้เกิดสาธิการใช้ก้ามเนื่อมือในการวาด มุมกล่องคือการนำเอาสิ่งของเหลือใช้มาเล่นหรือประดิษฐ์ สร้างคุณค่าของสิ่งรอบตัว ถ้ำลับคือการมีพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่ปล่อภัย มุมทรายคือเสริมสร้างการสัมผัสสิ่งของ มุมธรรมชาติคือทำให้เด็กได้มาสามธิ ผ่อนคลาย บำบัดจิตนาการสร้างสรรค์ มุมใยแมงมุมช่วยพัฒนาการคิดแก้ไข สามารถนำมุมทั้ง12มุม ไว้ในห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้เล่นอย่างเต็มที่สมวัยตามที่เด็กควรจะได้รับ

ที่อยู่อีเมล
soidao_045@hotmail.com

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Ban Soi Dao School

ประเภทของกลุ่ม
พื้นที่การเรียนรู้

กิจกรรมของท่าน สามารถเข้าร่วมเรียนรู้ได้ทั้งครอบครัว
บางกิจกรรม

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
301 หมู่ที่5 บ้านสอยดาว ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นางสาว พิมลรัตน์ พุดขุนทด 081-3917714

จังหวัด
นครราชสีมา

พิกัด Lat/Long
RC8Q+CR4 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

วิธีการเดินทาง
เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจาก กรุงเทพฯ-ปากช่องลงตลาดไนท์ปากช่อง ต่อรถสองแถวปากช่อง-ป่าไผ่ ถึงสามแยกสอยดาว เดินเข้า1.5กิโลเมตร

วันเวลาทำการ
จัทร์-ศุกร์ 08.00-16.00

Facebook Page
โรงเรียนบ้านสอยดาว

Instagram

Line@ หรือ ID Line
081-3917714

Youtube
โรงเรียนบ้านสอยดาว อำเภอปากช่อง

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
ไม่มี

มาจากเครือข่ายไหน
กลุ่มไม้ขีดไฟ