เพราะคุณให้…หนูจึงได้ทำตามฝัน

เพราะคุณให้…หนูจึงได้ทำตามฝัน

แน่นอนเด็กทุกคนล้วนมีความฝันว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร 

แต่กระนั้นก็มีปัจจัยหลายอย่างที่บันทอนความฝันช่วงวัยเด็ก 

ทำให้หลายคนทำตามความฝันไม่สำเร็จ 

แต่เด็กๆหลายคนก็สามารถนำพาตนเองไปตามฝันได้  

“จั๊บ” เป็นหนึ่งในเด็กที่สามารถทำตามฝันได้เพราะมี…”ผู้ให้”…..

“จั๊บ” ลลิตา  กล้าเกิด  มีความฝันเหมือนเด็กทั่วไป คือ อยากเป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์  ด้วยความที่จั๊บเป็นเด็กชอบทำกิจกรรม จึงได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิก  “กลุ่มสานฝัน ปันรัก”  โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่ร่วมตัวกันสำรวจ และเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ร่วมกับ มพด.    จากนั้นจั๊บจึงมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากผู้บริจาคของ มพด. ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4 จนศึกษาจบระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต  สาขา คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

เงินน้อยมันมีค่า

 

ช่วงที่ได้รับทุนการศึกษา เป็นช่วงที่ครอบครัวขาดเสาหลัก เนื่องจากอาการป่วยของพ่อทำให้ไม่สามารถออกไปทำงานได้ รายได้ของครอบครัวจึงมาจากแม่และพี่ชาย  ทุนการศึกษาจึงช่วยแบ่งเบาภาระของทางบ้านลงไปมาก  “ในตอนนั้นทุนสำคัญมากสำหรับหนู  มันอาจจะเป็นเงินที่น้อยสำหรับใคร    แต่มันเป็นเงินที่มากสำหรับหนู “   จั๊บเล่าด้วยแววตาเป็นประกาย   ทุนที่ได้รับอาจจะมีจำนวนไม่มาก แต่จั๊บก็เลือกที่จะเก็บทุนไว้ใช้อย่างคุ้มค่า  เช่น ช่วงที่ต้องเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เธอไม่ได้มีโอกาสไปเรียนพิเศษ หรือ ติวข้อสอบเหมือนคนอื่น  แต่จั๊บใช้ทุนที่ได้ไปซื้อหนังสือเตรียมสอบ  คู่มือ มาอ่านเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยตัวของเธอเอง  รวมทั้งใช้ทุนเพื่อสมัครสอบต่างๆ

 

แล้วจั๊บก็ได้เรียนในสิ่งที่ฝันไว้  ชีวิตมหาวิทยาลัยเธอต้องทำงานพิเศษเพื่อช่วงแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของแม่ เนื่องจากต้องใช้จ่ายในส่วนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย    ทุนจึงมีส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้จั๊บสามารถเรียนจบปริญญาตรี   เงินก้อนสุดท้ายของเงินทุนยังได้ใช้เพื่อดำเนินชีวิตในช่วงที่เข้ามาบรรจุเป็นครูเทอมแรก “เงินทุนก้อนสุดท้าย หนูได้มาเบิกอยู่ธนาคารหน้าโรงเรียนที่หนูสอน  ทุนไม่ได้ช่วงชีวิตเฉพาะตอนเรียนนะ ยังช่วยชีวิตก่อนหนูจะได้เงินเดือนเดือนแรกด้วย” จั๊บเล่าพลางหัวเราะ

 

 

จากผู้รับ..สู่..ผู้ให้

               

ปัจจุบันจั๊บสอนวิชาคณิตศาสตร์  ที่โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   จั๊บได้กลายเป็นผู้ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และยังคอยให้คำแนะนำ  ช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีปัญหา ด้วยเหตุผลที่ว่าอยากให้เด็กเรียนจบและมีชีวิตที่ดี   เอาตัวรอดในสังคมได้  และได้ทำตามฝันเช่นเดียวกับเธอ

 

 

“หนูให้เด็กด้วยความรู้สึกที่หนูรับทุนในวันนั้น“