มพด.ตะลุยAEC ขยายพื้นที่สุขภาวะสำหรับเด็กและชุมชนประเทศเพื่อนบ้าน

มพด.ตะลุยAEC ขยายพื้นที่สุขภาวะสำหรับเด็กและชุมชนประเทศเพื่อนบ้าน

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)เป็นวิทยากรจัดอบรม เรื่องการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของเด็กและชุมชน ให้กับผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ แกนนำ เยาวชน หมู่บ้านตะเอเซ เมืองkawkarik และหมู่บ้านตะนีกะเดอ เมืองHpa-An รัฐกระเหรี่ยง ประเทศMyanmar เพื่อให้ชุมชนได้แนวคิดและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดขึ้นในชุมชนทั้งเรื่องเล่น เเละพื้นที่สุขภาวะของชุมชน(ห้องน้ำ)

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดโดย กลุ่มเยาวชน Rays of youth มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ที่ได้ขยายเรื่องพื้นที่เล่นและพื้นที่สุขภาวะ(ห้องน้ำ) สร้างพื้นที่ต้นแบบในชุมชน ประเทศMyanmar
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม2561ถือเป็นก้าวสำคัญในการทำงานด้านการพัฒนาเด็กข้ามพรมแดน