6 วิธีป้องกันเด็กจากภัย Internet

6 วิธีป้องกันเด็กจากภัย Internet

ในยุคที่สมาร์ทโฟนเข้าถึงทุกเพศ ทุกวัย
การเข้าถึง social media ของเด็กก็ไม่ใช่เรื่องยาก

โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมที่เด็กจะมีเวลาอยู่กับสมาร์ทโฟนมากขึ้นการเล่นสมาร์ทโฟนมากเกินไป นอกจากจะทำให้เสียสุขภาพตา มือ หลัง และสมองแล้วในโลก social ยังมีภัยเงียบแฝงอยู่ ซึ่งเด็กๆอาจจะไม่เท่าทันภัยเหล่านั้น

ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง ต้องดูแลและแนะนำการใช้สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และการเข้า social media ของเด็กๆ เพื่อความปลอดภัยของตัวเด็ก และทรัพย์สินของผู้ปกครองเองด้วย

มาดู 6 วิธีสำหรับป้องกันเด็กๆเบื้องต้นกันค่ะ

  1. ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่น Internet ตามลำพัง
  2. ควรวางคอมพิวเตอร์ไว้ในที่เปิดเผยเพื่อควบคุมการใช้งาน
  3. แนะนำการแชต ควรปกปิดข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อ-นามสกุลจริง เลขประจำตัวบัตรประชาชน และอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าทีร่พบในโซเชียล
  4. ทำความเข้าใจเรื่องการใช้ Internet ป้องกันเด็กเข้าเว็บไม่เหมาะสม
  5. แนะนำ การใช้ email และหมั่นตรวจสอบการใช้ Internet ของเด็กๆ
  6. ชวนคุย เรื่องราวที่เด็กได้เจอในโซเชียลและให้คำแนะนำในเรื่องนั้นๆ