Child’s mask & thermoscan

Child’s mask & thermoscan donationมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)

ชวนทุกคนร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยพร้อมแผ่นกรองสำหรับเด็กและจัดหาเทอร์โมสแกนให้กับชุมชนเพื่อปกป้องเด็กจากการระบาดของไวรัสCOVID-19
หน้ากาก&เทอร์โมสแกนเพื่อเด็ก

Child’s mask & thermoscan donation

ร่วมบริจาคได้ที่

สาขาบางยี่ขัน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 047-2-61241-7
สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-02168-3

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กชวน(มพด.)

ขอเชิญชวนทุกคนร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยพร้อมแผ่นกรองสำหรับเด็กและจัดหาเทอร์โมสแกนให้กับชุมชนเพื่อปกป้องเด็กจากการระบาดของไวรัสCOVID-19
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กำลังแพร่กระจายสู่ครอบครัวและชุมชนในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดของประเทศ เด็กอายุตั้งแต่0-5ปีราวกว่า3ล้านคนทั่วประเทศกำลังอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19
ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) จึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมบริจาคเงิน เพื่อนำไปจัดทำหน้ากากอนามัยพร้อมแผ่นกรองสำหรับเด็กและจัดหาเทอร์โมสแกนให้กับชุมชนเพื่อปกป้องเด็กจากการระบาดของไวรัสCOVID-19 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นดังนี้
เด็กราว 10,000 คน ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด
ชุมชนราว 50 แห่งทั่วประเทศ
ทั้งนี้ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)จะจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์สาธารณะ CHILD’s MASK หรือ เด็กเข้าถึงหน้ากากและเชื่อมต่อกับเครือข่ายภาคประชาสังคมตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ทุกคนร่วมกันเฝ้าระวังและปกป้องเด็กจากไวรัสโควิด-19
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาค เงินบริจาคของท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้ กรุณาส่งข้อมูลและหลักฐานการบริจาคมาที่ อีเมล์  iamchild2004@yahoo.com หรือทางเฟสบุค มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก หรือไลน์ Line : fcd หรือเวบไซด์ www.iamchild.org