จุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อเด็ก

จุดเริ่มต้นของการทำงานเพื่อเด็ก
ความเป็นมาของโครงการแด่น้องผู้หิวโหย
จากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขปี 2525 พบว่า เด็กไทย อายุต่ำกว่า 6 ปี จำนวน 6.4 ล้านคน เป็นโรคขาดอาหาร 3.3 ล้านคน
และ เป็นโรคขาดอาหารอย่างรุนแรงถึง 128,000 คน หรือประมาณร้อยละ 2 ของเด็กในวัยเดียวกัน
สำหรับเด็กวัยเรียนนั้นประมาณว่าครึ่งหนึ่งของเด็กนักเรียนในชนบท ทั่วประเทศไม่ได้กินอาหารกลางวันได้รับอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
ปัญหาเด็กขาดอาหารนี้เป็นความ จริงที่เกิดขึ้นแล้ว นับว่าเป็นเรื่องที่น่า เป็นห่วงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อคำนึง ถึงผลกระทบต่อร่างกาย
และสมองของ เด็กซึ่งจะชะงักงัน มีผลสืบเนื่องทำให้ การเรียนรู้ต่ำ เฉื่อยชา ร่างกายแคระ แกร็น มีภูมิต้านทานต่ำ ติดโรคง่าย เป็นจำนวนมากที่เสียชีวิต
ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว บุคคลและกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายที่สนใจ ปัญหา ได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการแด่น้องผู้หิวโหยขึ้น
ที่มา : หนังสือแด่เด็กไทยของเรา สรุปประสบการณ์การทำงานรอบสองปี(2527)ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)
👉ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild