สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก

 

#42ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

“สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กและเยาวชนไทย ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนโดยรวม”

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด) ได้เน้นการทำงานที่จะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาตนเอง เพื่อสามารถอยู่ในชุมชน สังคม ได้อย่างเข้มแข็ง อีกทั้งกิจกรรมต่างๆที่ มพด. จัดทำ ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนด้วย

คุณสุชาดา ไทยบรรเทา
ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
31 มีนาคม 2567
ครบรอบ 42 ปี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

👉ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild
#42ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก