เปลี่ยนวันเกิดให้เป็น……วันให้…วันแบ่งปัน

เปลี่ยนวันเกิดให้เป็น……วันให้…วันแบ่งปัน
เพราะทุกการแบ่งปัน ช่วยให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้น
ชวนคนเกิดเดือนพฤษภาคม ร่วมแบ่งปันให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้น
✅ให้เด็กได้เล่นอิสระ มีพัฒนาการสมวัย
✅ให้เด็กมีอาหารปลอดภัยทุกมื้อ
✅ให้เด็กเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพตามวัย
✅ให้เด็กได้เรียน ทุนเพื่อการศึกษาเด็กที่ยั่งยืน
✅ให้เด็กมีพื้นเรียนรู้ พื้นที่ปลอดภัย
ร่วมแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือเด็ก
ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-61241-7
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
.
หรือช่วยแชร์โพสนี้
ส่งหลักฐานการบริจาคที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
เลขที่ 179 หมู่ 6ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
E-mail : iamchild2004@yahoo.com / iamchild2016@gmail.com
ID Line : fcd.
มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
👉ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild