มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอขอบคุณ คุณยุพิน ธีระโกเมน บ.เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มอบ MK Vitamin ให้เด็กเเละครอบครัวในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
👉ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild