มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอขอบคุณโรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ (Avani Sukhumvit Bangkok Hotel) มอบเงินจำนวน 5,000 บาทและขนมคุกกี้ ให้เด็ก ครอบครัวในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
👉ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild