เรื่องราวจากชุมชนสะพานปลา ท้ายบ้าน จ.สมุทราปราการ
ชุมชนสะพานปลา อีกหนึ่งพื้นที่การทำงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เด็กเยาวชนในชุมชน ได้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เรื่องของการจัดการขยะในชุมชน ได้รับความมือและการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนสะอาดและมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
ชาวชุมชนสะพานปลาร่วมพูดคุยเรื่องการจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนจากไม่มีจุดทิ้งขยะ ตอนนี้มีจุดทิ้งขยะเรียบร้อยแล้ว ชาวชุมชนยินดี ให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนสะอาดและมีพื้นที่สุขภาวะที่ดีขึ้น
ผู้ใหญ่ที่ชาวชุมชนรับฟังมากที่สุดได้เสนอความคิดเห็นว่า
👱‍♂️ เราต้องช่วยๆกันบอกต่อๆกันในเรื่องที่เราประชุมกันวันนี้กับคนที่ไม่ได้มาบางส่วน
👱‍♂️ พวกเราอยู่อาศัยอยู่ที่นี่และมาทำงานที่นี่ไม่ใช่บ้านของพวกเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อชุมชนของเรา
#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  #สะพานปลาพายิ้มต่างแดน