ร่างกายของฉันเป็นของฉัน ใช่ของใคร

“ร่างกายของฉันเป็นของฉัน ใช่ของใคร เธอดูแลตัวเธอ ส่วนฉันดูแลฉันไง….”

สอนเด็กให้เข้าใจ การเคารพพื้นที่ส่วนตัวบนร่างกาย ผ่านเพลง “ร่างกายของฉัน” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก
หากตกอยู่ในสถานการณ์ไม่ปลอดภัย จะทำอย่างไร
“ชวนเด็กๆ ตั้งคำถาม 3 ข้อ จดจำถามตัวเอง
หากตอบ ไม่ ข้อใดข้อหนึ่งให้เราปฎิเสธออกมา เเละหาคนช่วยเหลือ”


#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก
#ตัวฉันเป็นของฉัน
#สิทธิเด็ก