สุขสันต์วันเด็ก 2566

“การเล่น” คือธรรมชาติและความต้องการของเด็ก การเล่นทำให้เกิดความสุข นำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีและช่วยพัฒนาสมอง

นายเชษฐา มั่นคง
ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก
#วันเด็กแห่งชาติ2566