นโยบายสวัสดิการเด็กแห่งอนาคต

:: LIVE :: 101 Policy Forum #14 นโยบายสวัสดิการเด็กแห่งอนาคต
101 Policy Forum เปิดเวทีถกเถียงเรื่องนโยบายสาธารณะที่มีความหมายกับชีวิตของผู้คนและสังคม
.เพราะเราเชื่อว่า นโยบายสาธารณะเป็นเรื่องของพลเมืองทุกคน และนโยบายที่ดีมาจากการแลกเปลี่ยนถกเถียงอย่างมีคุณภาพ ผ่านการมีส่วนร่วมของสังคม ไม่ใช่เฉพาะช่วงเลือกตั้ง และไม่ใช่แค่ในสภา
สำหรับเดือนนี้ ถก-คิด-ถาม-ตอบกันเรื่อง ‘นโยบายสวัสดิการเด็กแห่งอนาคต’
พบกับ
เชษฐา มั่นคง – ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง – สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการพรรคประชาชาติ
สุนี ไชยรส – คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า
อรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม – ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
.
ดำเนินรายการโดย วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา
.
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00-16.30 น. ทาง The101.world
.
แต่ละภาคส่วนตีโจทย์โควิด-19 และผลกระทบที่มีต่อเด็กอย่างไร | นโยบายสวัสดิการเด็กเล็กในยุคโควิดควรมีหน้าตาแบบไหน | เงินอุดหนุนสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้าเป็นคำตอบหรือไม่ | ทำไมนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กของไทยจึงไม่ไปไหนสักที | ฯลฯ
.
ถก-คิด-ถาม-ตอบ พร้อมกัน บ่ายวันพุธที่ 18 สิงหาคม ทาง The101.world
.