เวทีสะท้อนเด็กเท่ากัน

มันคือความเป็นจริง หากเราไม่มัวแต่ฝันเห็นโลกสวย…“จน เครียด ทำความรุนแรงในครอบครัว มีการขังลูกอยู่ในห้องเพื่อออกไปทำงาน นี่คือภาพที่เห็น 600 บาทไม่มากแต่ช่วยแก้ปัญหาเด็กได้”
ภาพพ่อแม่ที่ต้องพาลูกไปทำงานข้างถนน กลุ่มคนที่หาเช้ากินค่ำ ทำงานรายวัน และเป็นกลุ่มคนจนเมือง ในช่วงการระบาดของโควิด-19เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา มีเด็กติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและมีอายุน้อยลงล่าสุดอายุ 4 เดือนพ่อแม่มีภาวะขาดรายได้ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็ก 2-3 คนลำบากต้องร้องขอนมผงเด็ก น้ำอาหาร เป็นภาพที่สะเทือนใจมาก แต่ถ้ารัฐใส่ใจจริง ๆเพียงสนับสนุนเงินอุดหนุน 600 บาทถ้วนหน้าแม้เป็นเงินไม่มาก แต่สำหรับครอบครัวที่ทำงานรายวันมันสำคัญมาก ในกรณีที่แม่ไม่มีน้ำนม เงินนี้จะไปซื้อนมผงให้ลูก พอประทังชีวิตได้ แต่ทุกวันนี้ จนเครียด ทำร้ายกันในครอบครัว ในช่วงสถานการณ์โควิดขณะนี้หนักจริง ๆ
เชษฐา มั่นคง: ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
เสียงจากเครือข่ายเด็กเท่ากัน แถลงถึง ประธาน กดยช. และ นายกรัฐมนตรี เรื่อง ต้องจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กอายุ 0-6 ปีแบบถ้วนหน้าภายในปีงบประมาณ 2565