ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

วันที่ 12 มิถุนายน วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
จึงนำอนุสัญญามาให้ได้ศึกษากันค่ะ ว่างานในรูปแบบที่เลวร้ายมีอะไรบ้าง หากคุณพบเห็นการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบนี้จะได้ช่วยเหลือเด็กได้ค่ะ
ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild