เด็กได้รับผลกระทบจากโควิด 19

วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 19 และผู้เสียชีวิต สูงขึ้น…เด็กจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับวัคซีน…เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด…ทั้งด้านสุขภาพ ด้านสภาพจิตใจ เด็กและครอบครัวในกลุ่มเปราะบาง ขาดรายได้ ทำให้ขีดความสามารถน้อยลงในการบ่มเพาะเด็กเยาวชนให้มีพัฒนาการตามวัย เพื่อเป็นบุคลากรที่จะพัฒนาประเทศ ครอบครัวถูกเลิกจ้างเกิดภาวะเครียดและส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงดูบุตร เด็กเล็กไม่สามารถเข้าใช้บริการศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนปิด เด็กต้องอยู่ในห้องเช่าที่คับแคบ ขาดพื้นที่ทำกิจกรรมครอบครัว พื้นที่เล่น และพื้นที่สร้างสรรค์ นำมาซึ่งผลกระทบด้านสังคมต่อเด็กโดยตรง คือ ด้านการเลี้ยงดู เด็กขาดผู้ดูแลทำให้บางครอบครัวต้องพาเด็กออกไปทำงานด้วย ซึ่งบางครั้งสถานที่ทำงานก็ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก เช่น งานเก็บขยะ งานตัดต้นไม้ งานก่อสร้าง เป็นต้น หรือบางครอบครัวต้องทิ้งเด็กเล็กไว้ตามลำพัง ด้านโภชนาการ เด็กที่อยู่ศูนย์เด็กเล็กจะได้รับอาหารและนมตามเวลา แต่เมื่อเด็กต้องอยู่บ้าน บางครั้งต้องทานอาหารเหมือนของผู้ใหญ่หรือต้องกินข้าวกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือไข่ หลายครอบครัวต้องเปลี่ยนมาซื้อนมกล่องแทนนมผงซึ่งมีราคาแพงทำให้เด็กได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน กินข้าวได้น้อยลงเพราะเมนูเดิมซ้ำ ๆ ด้านพัฒนาการ แม้ว่าการที่ศูนย์เด็กเล็กปิดจะทำให้พ่อแม่มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้น แต่เด็กก็ขาดกิจกรรมหรือของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ และการที่ผู้ปกครองเกรงว่าเด็กจะติดโควิดจึงไม่ค่อยให้ออกไปข้างนอก เด็กจึงต้องอยู่ในห้องแคบ ๆ ดูโทรทัศน์หรือเล่นมือถือมากขึ้น ทำให้มีพฤติกรรมก้าวร้าว เอาแต่ใจตัวเอง ขาดระเบียบวินัย ด้านสุขภาพและการเดินทาง การที่เด็กต้องอยู่ในห้องแคบ ๆ ประกอบกับอากาศที่ร้อน เด็กบางคนก็เป็นผดผื่นส่งผลให้อารมณ์หงุดหงิด ไม่เชื่อฟัง แต่ในส่วนของการต้องพาเด็กไปรับวัคซีนตามนัดพบว่าส่วนใหญ่ยังสามารถพาเด็กไปรับวัคซีนได้ตามกำหนด แต่หากต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะก็จะอาจต้องรอรถนานขึ้น

เชษฐา  มั่นคง

ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

เด