ส่งต่อน้ำใจและความห่วงใย

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ส่งต่อน้ำใจ และความห่วงใย ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในสภาวะวิกฤติ COVID 19 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเป็นส่วนกลางในการจัดสรรการช่วยเหลือสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ทุกภาคในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิฯ ร่วมสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในสภาวะวิกฤติcovid-19 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 021-0-02168-3 ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้) สนับสนุนการทำงานช่วยเหลือเด็กกับมูลนิธิฯได้ทุกช่องทาง facebook : iamchildpage line official : https://lin.ee/eelBrnE www.iamchild.org/donate/bank-tranfer #มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก