เเบ่งปันเรื่องราวการทำงานพื้นที่จ.เเม่ฮ่องสอน เวทีเสวนาออนไลน์ “รวมพลังใจ สู้ภัยโควิด 19“

เมื่อโควิด 19 ระบาดอีกครั้ง เด็กๆ ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ ครูโรงเรียนบ้านแม่แพน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จึงใช้แผนการเรียนแบบ”On land” หรือ ห้องเรียนชุมชน อีกครั้ง โดยให้เด็กได้เรียนรู้วิถีของครอบครัว ช่วยพ่อแม่ทำงานในไร่ เรียนผ่านอาชีพของผู้ปกครอง เด็กจึงเกิดกระบวนการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว ได้ลงมือทำ ลงมือแก้ปัญหา มีน้ำใจรู้จักแบ่งปัน เป็นการสร้างทักษะชีวิตให้เด็กๆ สามารถเอาตัวรอดได้หากเขาพบเจอวิกฤติในอนาคต”

ผอ. นงนุช วิชโลกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แพน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

เเบ่งปันเรื่องราวการทำงาน เวทีเสวนาออนไลน์ “รวมพลังใจ สู้ภัยโควิด 19“

สามารถรับชมย้อนหลัง
https://www.facebook.com/iamchildpage/videos/271460531177257

#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก #นักสื่อสารขับเคลื่อนเมือง #เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก #รองเมืองเรืองยิ้ม #สะพานปลาพายิ้มต่างแดน #ดีจังอีสานตุ้มโฮม #เครือข่ายโรงเรียนภาคเหนือ #เครือข่าย3จังหวัดชายแดนภาคใต้