งานเสวนาออนไลน์ “รวมพลังใจ สู้ภัยโควิด 19“ แสดงพลังสื่อสาร เรื่องราวที่ได้ร่วมกันดำเนินงานเพื่อรับมือโควิด-19

งานเสวนาออนไลน์รวมพลังใจ สู้ภัยโควิด 19
เวทีแบ่งปันประสบการณ์ แสดงพลังสื่อสาร เรื่องราวที่ได้ร่วมกันดำเนินงานเพื่อรับมือโควิด-19
ของเครือข่ายแต่ละกลุ่มพื้นที่การทำงานของมูลนิธิฯ จาก เครือข่ายโรงเรียนภาคเหนือ เครือข่ายดีจังอีสานตุ้มโฮม
เครือข่ายรองเมืองเรืองยิ้ม เครือข่ายสะพานปลาพายิ้มต่างเเดน เเละ เครือข่าย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ การแนะแนวทางการรับมือโควิด 19 และเสริมกำลังใจโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ ภิรมย์ศานต์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 -12.00 น. เสวนาออนไลน์ผ่าน ZOOM รับชม Live สด ทาง “เพจมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก”
รับชมย้อนหลัง https://www.facebook.com/iamchildpage/videos/271460531177257