เปิดรับบริจาค… ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก…เปิดรับบริจาค…
ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
เปิดรับบริจาค ชุดที่นอนสำหรับเด็ก จำนวน 20 ชุด
หรือ สามารถร่วมบริจาคเป็นเงิน ชุดละ 400 บาท
ให้กับเด็กในสภาวะยากลำบาก ชุมชนสะพานปลา จ. สมุทรปราการ
ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็ก
ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-61241-7
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
.
หรือช่วยแชร์โพสนี้
ส่งหลักฐานการบริจาคที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
เลขที่ 179 หมู่ 6ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
E-mail : iamchild2004@yahoo.com / iamchild2016@gmail.com
ID Line : fcd.
มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้