มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอขอบคุณทุกกำลังใจ

…42ปี เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก….

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอขอบคุณทุกกำลังใจ
42 ปี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ตลอดเส้นทางการทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก จนก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นการช่วยเหลือเด็กทางสังคมมากมาย มีผู้คนมากมายที่ร่วมช่วยงานพัฒนาเด็ก สนับสนุน ได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา
วันที่ 31 มีนาคม 2566 ครบรอบ 42 ปี ในการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของเด็ก มพด.ขอขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกการสนับสนุนทั้งทุนทรัพย์ แรงกาย และมิตรภาพ เพราะทุกการสนับสนุนและกำลังใจเป็นแรงผลักดันให้ มพด.มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อพัฒนาเด็กๆ ต่อไป
ขอบคุณเด็กๆ ที่เป็นแรงผลักดันให้เราทำงานต่อไป
ขอบคุณเพื่อนร่วมงาน ที่เป็นพลังและแรงบันดาลในการทำงานเพื่อเด็กร่วมกัน
ขอบคุณคณะกรรมการ ที่มอบคำแนะนำและแนวทางการทำงาน
ขอบคุณอาสาสมัครและผู้บริจาค ผู้สนับสนุนการทำงานเพื่อเด็กๆ ด้วยศรัทธาและเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ
ร่วมสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือเด็ก
ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-61241-7
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
.
หรือช่วยแชร์โพสนี้
ส่งหลักฐานการบริจาคที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
เลขที่ 179 หมู่ 6ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
E-mail : iamchild2004@yahoo.com / iamchild2016@gmail.com
ID Line : fcd.
มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
👉ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild