…ถอดบทเรียนเคารพสิทธิบนเนื้อตัวร่างกายเด็ก…

“พื้นที่ส่วนตัวของเด็ก เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กที่คนในครอบครัว คนภายนอก ผู้ใหญ่ ไม่ควรละเมิดเด็ก โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนตัวของร่างกาย หลายคนเข้าใจว่าการละเมิด หรือการคุกคามทางเพศคือการเเสดงความรักจากคนใกล้ชิด เเต่หารู้ไหมว่านั้นคือการโดนกระทำละเมิดทางเพศ ถ้าปฎิเสธจะทำให้คน คนนั้นไม่รัก จึงทำให้ไม่กล้าปฎิเสธ”
นายเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก กล่าวในรายการถอดบทเรียนเคารพสิทธิบนเนื้อตัวร่างกายเด็ก ThaiPBS
การเคารพสิทธิของเด็กเมื่อต้องถูกเนื้อต้องตัวผู้อื่น นี่คงเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญ และเรียนรู้ที่จะปฏิบัติอย่างเหมาะสม
ที่มา : ถอดบทเรียนเคารพสิทธิบนเนื้อตัวร่างกายเด็ก Thai PBS News

รับชมย้อนหลัง https://www.youtube.com/watch?v=SoChsX7dkhI
#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#เพื่อประโชน์สุขของเด็ก