GIVE GIFT ร่วมแบ่งปันกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

>> GIVE GIFT << 🎁
ร่วมแบ่งปันกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
นอกจากคุณจะช่วยให้เด็กๆมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้สังคมดีขึ้น เพราะมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเน้นการพัฒนาเด็กพึ่งพาตนเองได้และเติบโตเป็นผู้ให้

ร่วมสนับสนุนโครงการที่อยากแบ่งปัน
📌1.เล่นอิสระ : สนับสนุนให้เด็กได้เล่นอิสระ เสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนาการที่สมวัย
📌2.อาหารทุกมื้อและอาหารปลอดภัย : สนับสนุนเกษตร อาหารทุกมื้อ อาหารปลอดภัย ให้เด็กในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิฯ ทั้งหมด 24 พื้นที่
📌3.พัฒนาศักยภาพ : เด็กเยาวชนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพ เด็กเยาวชนให้เข้าใจตนเอง
และแบ่งปันเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีทักษะชีวิตสามารถเอาตัวรอดในสังคมได้
📌4.ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ : สนับสนุนให้เด็กได้เรียน ทุนเพื่อการศึกษาเด็กที่ยั่งยืน
และทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพให้เด็กในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิฯ
📌5.พื้นที่เรียนรู้ พื้นสร้างสรรค์ : สนับสนุนพื้นที่เรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

ร่วมสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือเด็ก
ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-61241-7
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
.
หรือช่วยแชร์โพสนี้
ส่งหลักฐานการบริจาคที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
เลขที่ 179 หมู่ 6ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
E-mail : iamchild2004@yahoo.com / iamchild2016@gmail.com
ID Line : fcd.
มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

#เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก #มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก