“ความสุขของการทำงานพัฒนาเด็ก”

“ความสุขของการทำงานพัฒนาเด็ก”

 

42ปีเพื่อการพัฒนาเด็ก 

 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) มีความรู้มากมายถึงเรื่องปัญหาของเด็ก และเพื่อช่วยเหลือให้เด็กมีพัฒนาการ ซึ่งไม่ใช่แต่พัฒนาการทางกาย แต่รวมถึงพัฒนาการทางสังคมและทางจิตใจด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทำให้เรามีองค์ความรู้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันปัญหาที่บีบคั้นให้เยาวชนหรือเด็กมีความเป็นไปเยอะมาก ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท้าทาย ปัญหาสำคัญสมัยก่อนทำ เรื่องเด็กขาดสารอาหาร เป็นเรื่องทางกายภาพ ปัญหาเรื่องที่ ถูกเอาเปรียบแรงงานเด็ก ซึ่งก็ยังมีอยู่แต่ลดน้อยลง ตอนนี้เป็นเรื่องจิตใจ การมีเกินมากกว่า เช่น กินอาหาร เกินจนอ้วน หรือภาวะเด็กมีโภชนาการเกินมีเทคโนโลยีมากมายล้นเกินทำให้เด็กอยู่กับคอมพิวเตอร์ เกมส์ ออนไลน์ โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน เป็นปัญหาที่ในด้านหนึ่งเด็กก็ขาด หรือเด็กขาดความรัก ขาดเวลา ที่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับลูก เป็นปัญหาที่ยากขึ้น ถึงแม้เราจะมีองค์ความรู้และความตื่นตัวมาก แต่ในแง่นี้คนทำงานต้องมีความรู้มากขึ้น และสิ่งสำคัญที่จำเป็น คนทำงานต้องมี “ความสุข” กับการทำงานให้ได้ เพราะ ถ้าไม่มี “ความสุข” กับการทำงานจะทำ ให้ท้อได้ง่าย เพราะงานยากขึ้น อาศัย “ความสุข” เป็นเครื่อง หล่อเลี้ยงจะได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง เพราะงานจะได้ผลต้องต่อเนื่องต้องใช้เวลา และจะท้อไม่ได้ จะท้อต้อง พักและลุกขึ้นมาทำ ใหม่ เรื่องการวางใจให้เป็นในการทำงานสำคัญมากกับการทำงานพัฒนาเด็ก 

พระไพศาล วิศาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต

ที่มา : บทความตอนหนึ่ง ในหนังสือรายงานการดำเนินงานปี 2555 ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)

ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild

#42ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก #เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก