“ความสุขของการทำงานพัฒนาเด็ก”

“ความสุขของการทำงานพัฒนาเด็ก”

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) มีความรู้มากมายถึงเรื่องปัญหาของเด็ก และเพื่อช่วยเหลือให้เด็กมีพัฒนาการ

ซึ่งไม่ใช่แต่พัฒนาการทางกาย แต่รวมถึงพัฒนาการทางสังคมและทางจิตใจด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทำให้เรามีองค์ความรู้มากขึ้น

แต่ในขณะเดียวกันปัญหาที่บีบคั้นให้เยาวชนหรือเด็กมีความเป็นไปเยอะมาก ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท้าทาย ปัญหาสำคัญสมัยก่อนทำ

เรื่องเด็กขาดสารอาหาร เป็นเรื่องทางกายภาพ ปัญหาเรื่องที่ ถูกเอาเปรียบแรงงานเด็ก ซึ่งก็ยังมีอยู่แต่ลดน้อยลง ตอนนี้เป็นเรื่องจิตใจ

การมีเกินมากกว่า เช่น กินอาหาร เกินจนอ้วน หรือภาวะเด็กมีโภชนาการเกินมีเทคโนโลยีมากมายล้นเกินทำให้เด็กอยู่

กับคอมพิวเตอร์ เกมส์ ออนไลน์โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน เป็นปัญหาที่ในด้านหนึ่งเด็กก็ขาด หรือเด็กขาดความรัก
ขาดเวลา ที่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับลูก เป็นปัญหาที่ยากขึ้น ถึงแม้เราจะมีองค์ความรู้และความตื่นตัวมาก แต่ในแง่นี้คนทำงานต้องมีความรู้มากขึ้น

และสิ่งสำคัญที่จำเป็น คนทำงานต้องมี “ความสุข” กับการทำงานให้ได้ เพราะ ถ้าไม่มี “ความสุข” กับการทำงานจะทำให้ท้อได้ง่าย

เพราะงานยากขึ้น อาศัย “ความสุข” เป็นเครื่อง หล่อเลี้ยงจะได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเพราะงานจะได้ผลต้องต่อเนื่องต้องใช้เวลา

และจะท้อไม่ได้ จะท้อต้อง พักและลุกขึ้นมาทำใหม่ เรื่องการวางใจให้เป็นในการทำงานสำคัญมากกับการทำงานพัฒนาเด็ก

พระไพศาล วิศาโล
เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต
ที่มา : บทความตอนหนึ่ง ในหนังสือรายงานการดำเนินงานปี 2555 ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)

ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild

#42ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก #เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก