“วันเล่นสากล” International Day of Play

11 มิถุนายน
“วันเล่นสากล” International Day of Play
การเล่นคือ ธรรมชาติและชีวิตของเด็ก
การเล่น การสร้างความสุข ความสนุก และช่วยเสริมพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน
วันเล่นสากล เป็นอีกวันที่ให้ผู้ใหญ่ได้เห็นถึงความสำคัญของการเล่น