โรงเรียนบ้านเทิน

ชื่อพื้นที่เรียนรู้
โรงเรียนบ้านเทิน

เครือข่าย
มพด.

รูปแบบพื้นที่เรียนรู้
โรงเรียน

คำอธิบาย พื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ
แต่ดั่งเดิมคนที่นั้นจะไปขายบะหมี่ในกรุงเทพ เพื่อศึกษารากเหง้าของคนในชุมชน เป็นอาชีพที่มีคุณค่าในชุมชน จึงทำให้เกิดภูมิปัญญาในชุมชนเป็นหลักสูตรบะหมี่เกี๊ยว ทำเป็นสื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนจึงสร้างห้องเรียนบันดาลใจ เรื่องอาชีพ ทำให้เด็กมีการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในเรื่องของการปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกันเป็นทีม ทักษะในการใช้ชีวิต เรียนรู้สังคมใกล้ตัว การเรียนรู้หลักสูตรบะหมี่ มีการพัฒนาหลักสูตรให้สูตรตรงตามสูตรเดิม มีการขยายตัวจากเพิ่มรายวิชาในระดับประถม มีการสืบค้นประวัติ การทำเส้นเอง และปรับสูตร มีการเลี้ยงไก่ แต่ในพื้นที่เกิดน้ำท่วมหนักจึงเกิดปัญหาเรื่องการเลี้ยงไก่ไม่ได้ มีการเส้นบะหมี่สะหมุนไพรเป็นเส้นเฉพาะ เช่น บะหมี่ใบเตย บะหมี่แก่นฝาง บะหมี่ฟักทอง บะหมี่ไข่ผำ บะหมี่ใบหญ้านาง บะหมี่ใบมอน บะหมี่แก้วมังกร ขึ้นอยู่กับฤดูกาล เพื่อนักเรียนเรียนรู้เรื่องอาหารปลอดภัยไม่ใส่สารเคมี นอกจากนั้นนักเรียนยังทำหมูแดงอบโอ่งเอง ทำน้ำซุปเอง การทำกระเทียมเจียว กระเทียวต้องเป็นกระเทียมศรีสะเกษจะมีกลิ่นหอม มีการปลูกหัวไชเท้า กว้างตุ่ง ต้นหอมเอง ใบเตย แต่เกิดน้ำท่วมสูงจึงพังเสียหายเป็นส่วนใหญ่ มีการเปิดร้านก่อนโควิด พาเด็กๆเช่าร้านขายในวันเสา อาทิตย์ เพื่อให้เด็กดอยโอกาส หารายได้เสริมเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และส่งเสริมให้เด็กได้ทำงานจริงมีทักษะชีวิต เด็กๆจะมีความใกล้ครูตลอดเวลา บะหมี่ยังสามารถบำบัดเด็กที่ติดยาเสพติด ให้ห่างใกล้เพราะเอาเวลาไปขายบะหมี่ มีการเหมาบะหมี่ในงานต่างๆ ก็จะให้เด็กได้ออกงาน โดยจะแบ่งเป็นชั้นๆ เพื่อกระจายรายได้นอกจากนั้น มีการขยายตัวไปสู่ชุมชนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ชุมชนได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในบางครั้งที่ครูหรือติดภาระกิจก็จะให้คนในวิสาหกิจได้ออกงานในอนาคตอาจจะสร้างแฟรนชายแบบการศึกษา เพื่อสร้างอาชีพให้แก่คนที่อยากมีอาชีพเป็นของตัวเอง

ที่อยู่อีเมล
Teeranan1326@gmail.com

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Banturn school

ประเภทของกลุ่ม
พื้นที่การเรียนรู้

กิจกรรมของท่าน สามารถเข้าร่วมเรียนรู้ได้ทั้งครอบครัว
ได้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
ช่วงอายุ 10-15 ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
หมู่8 บ้านเทิน ตำบล บัวน้อย อำเภอ กันทรารมย์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33130

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นางสาวธีระนันท์ พันธุ์เพ็ง 093-3253240

จังหวัด
ศรีสะเกษ

พิกัด Lat/Long
5F7G+MPJตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ ศรีสะเกษ

วิธีการเดินทาง
เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง (รถทัวร์) จาก กรุงเทพใช้เวลา 5-6ชม.ลงอำเภอกันทรารมย์ ต่อรถโดยสาร ไปโรงเรียนบ้านเทิน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00

Facebook Page
ทุ่งเทินบะหมี่เกี๊ยว

Instagram

Line@ หรือ ID Line
093-3253240

Youtube

ค่าใช้จ่ายกิจกรรม
มีค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบ

มาจากเครือข่ายไหน
 มพด.