ใบไม้

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
กลุ่มใบไม้

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Baimaigroup

จังหวัด
นครนายก

ประเภทของกลุ่ม
การสื่อสาร, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
18 ปี ขึ้นไป

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
บ้านกลุ่มใบไม้ 50/1 ม.8 ต.บ้านนา อ.บ้านนา

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
อรษา โทร.0819283686

ที่อยู่อีเมล
orasa.a@baimai.org

Facebook Page
กลุ่มใบไม้

Youtube
https://youtube.com/user/baimaigroupx

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม

กลุ่มใบไม้ เป็นกลุ่มอิสระที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ ที่สนใจในการเรียนรู้ธรรมชาติ และงานอนุรักษ์ฯ โดยใช้ทักษะความสามารถที่แตกต่างหลากหลายของเพื่อน ๆ สมาชิก มารวมตัวกันทำงานอาสา เพื่อปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดกว้างให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งเรียนรู้ และออกไปลุยอาสาเพื่อธรรมชาติ

มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้ง พาผู้คนไปเรียนรู้ธรรมชาติ ด้วยการใช้กระบวนการในการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือที่น่าสนใจ ไปในพื้นที่จริง พาไปเห็น พาไปเล่น พาไปลงมือทำ และกิจกรรมที่เป็นงานอาสาสมัครเกี่ยวกับการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด คือการที่เราจะพาผู้คนไปให้เห็น ความงาม ความจริง และได้ลงมือทำ