ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโซงเลง

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโซงเลง

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
ban song leng

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ประเภทของกลุ่ม
พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
0-3 ปี, 4-6 ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโซงเลง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นางนารศ จันทร 0956216554

ที่อยู่อีเมล
naros2523@gmail.com

Facebook Page
Naros Junton

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
ส่งเสริมให้เด็กได้เล่นอิสระตามความสนใจของเด็กเล่นตามธรรมชาติ เล่นตามท้องทุ่งนา เล่นในชุมชน กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ กิจกรรมเล่านิทานสานสัมพันธ์พ่อแม่ลูก กิจกรรมเล่นน้ำเล่นทราย จะเน้นให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เมื่อเขาสนุกและเพลิดเพลิน แล้วจะทำให้เขาสามารถคิดอะไรได้แปลกใหม่อย่างมีอิสระ และเสรีภาพ